Regulamin

Regulamin serwisu

Dziękujemy za korzystanie z 1humor.pl! 

Niniejszy Regulamin ("Regulamin" ) reguluje dostęp i korzystanie z witryny 1humor ("Witryna") oraz naszych produktów i usług ("Usługi"). Proszę uważnie przeczytać Warunki i skontaktować się z nami w razie jakiekolwiek pytań.  korzystając z z naszego serwisu i produktów, zgadzasz się przestrzegać Warunków i Polityki Prywatności.

1 . Korzystanie z 1humor.pl
Kto może korzystać z 1humor.

Możesz korzystać dowolnie z naszej witryny i usług, jeżeli postępujesz zgodnie z niniejszymi Warunkami i obowiązującym prawem. Tworząc konto na 1humor.pl, musisz podać nam dokładne i kompletne informacje.  Używanie i dostęp osób poniżej 13 roku życia jest zakazany .

2 . Treści
a. Publikowania treści

Serwis pozwala na zamieszczanie treści takich jak zdjęcia, filmy, komentarze, linki i inne materiały. Wszystko, co piszesz lub w jakikolwiek sposób zamieścisz na naszej witrynie jest dalej "Treściami Użytkownika ". Użytkownik zachowuje wszelkie prawa i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość udostępnioną w serwisie. Jeżeli udostępnisz coś w serwisie to nadal należy to do Ciebie, ale udostępniasz to innym ludziom którzy mogą to przypiąć i tym samym zyskają również prawa do tej treści.

b. Korzystać z zawartości

Użytkownik publikując treści w serwisie udziela serwisowi i innym użytkownikom niewyłącznej , nieodpłatnej , zbywalnej licencji na wykorzystywanie, przechowywanie, wyświetlanie , odtwarzanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie Treści Użytkownika wyłącznie w serwisie 1humor.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji Treści Użytkownika z jakiegokolwiek powodu, w tym Treści Użytkownika, które naszym zdaniem mogą narusza niniejsze Warunki.

c . Jak długo możemy przechowywać zawartość

W przypadku usunięciu lub dezaktywacji konta, serwis nadal może przechowywać treści użytkownika w utworzonych kopiach zapasowych lub archiwach. Ponadto w serwisie mogą znajdować się Treści Użytkownika udostępnione przez innych użytkowników.

3. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników. Chociaż zwracamy uwagę i staramy się zapewnić bezpieczeństwo naszym użytkowników, serwis nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich nieautoryzowanych próbach użycia konta.

4. Linki do innych witryn i usług

Nasz serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, reklamodawców, usług, ofert specjalnych i innych zdarzeń lub działań, które nie są naszą własnością. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie ze stron trzecich, informacji, materiałów, produktów lub usług. Jeśli masz dostęp do dowolnej strony internetowej innej firmy, usługi lub treści poprzez nasz serwis, robisz to na własne ryzyko i zgadzasz się, że 1humor nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania lub dostępu do dowolnej strony internetowej innej firmy, usługi lub treści.

5. Zmiany w regulaminie

Serwis może zmienić regulamin w dowolnym czasie, bez podania przyczyny lub powiadomienia.

6. Arbitraż 

Przy każdym sporze w naszym serwisie, najpierw skontaktuj się z nami i spróbuj rozwiązać spór nieformalnie.

7. Treści zabronione

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z naszego serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami społecznymi. 

Użytkownik nie może zamieszczać:

a. treści popierających radykalne postawy społeczne (np. dyskryminacja ze względu na płeć);

b. treści wulgarnych;

c. treści uznanych za obraźliwe;

d. treści propagujących zażywanie narkotyków bądź innych środków odurzających;

e. treści propagujących spożywanie alkoholu;

f. treści pornograficznych; 

Wróc do góry